Thursday, 26 April 2012

Contoh RPH Pendidikan Islam Tahun 4


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran              : Pendidikan Islam ( Ibadah )
Kelas                             : Tahun 4                                                          
Tarikh / Hari                  : 19 APRIL 2012 / KHAMIS     
Masa                              : 12.05 – 12.35 pagi  ( 30 minit )                                          
Bil. Pelajar                    : 10 orang
Tajuk                             : Solat – Pengertian Solat, Rukun dan Rukun Solat
Bidang pembelajaran  : Ibadah Solat
Objektif pembelajaran : Mengetahui konsep solat
Hasil pembelajaran      : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :
A.    Menguasai isi kandungan :
a. Menjelaskan pengertian solat
b. Menyatakan pengertian rukun
    b.Menyatakan maksud rukun solat
                                   B.   Membina kemahiran berfikir :
                                          a. Membezakan antara pengertian solat, rukun dan rukun solat.
                                          b. Melengkapkan pengertian solat dan rukun solat di papan carta
                                    C.  Mengamalkan sikap dan nilai
                                         a. Istiqamah mengerjakan solat dan melakukannya mengikut
                                             peraturan dan tertib.
                                         b. Melakukan perbuatan rukun solat dengan sempurna.
Konsep utama              : 1. Yakin tentang kewajipan solat yang terdiri daripada beberapa
                                             perbuatan, bacaan dan perlakuan  hati .
                                        2. Rukun solat wajib dilakukan dalam solat  dan solat  tidak sah jika
                                            rukun  solat ditinggalkan
Bahan/ Peralatan/        : 1. Keratan/ kepingan kad 
Bahan Sumber               2. Lembaran kerja
     3. Slaid Powerpoint
Langkah berjaga-jaga : Menyediakan hands-out slaid powerpoint jika terputus bekalan
                                        elektrik untuk semakan murid.
Pengetahuan               : 1. Murid mengetahui tentang solat.
Sedia Ada                      2. Murid mengetahui cara menunaikan solat.

Fasa /
Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/ Mencungkil Idea
( 5 minit )
1. Gambar orang solat

2. Nyatakan rukun Islam yang ke dua?
1. Guru menunjuk-kan gambar orang solat dan bersoal-jawab tentang gambar.
2. Guru menyoal tentang rukun Islam.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran.
1. Murid respon tentang gambar dan soalan yang dikemukakan.


Menstruktur/
Menstruktur
Semula
( 15 minit )Pengertian  Solat :
Solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat –syarat tertentu

Pengertian Rukun :
Rukun ialah sesuatu perkara yang mesti ada dan dilakukan dalam tiap-tiap amalan.


Maksud rukun solat ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan semasa mengerjakan solat, jika ditinggalkan tidak sah solat


1. Guru mempamer-kan  slaid powerpoint mengenai maksud solat

2. Guru bersoal jawab tentang pengertian solat1. Guru mempamer-kan  pengertian  rukun menggunakan slaid powerpoint.
2. Penerangan guru tentang maksud rukun

1. Guru mempamer-kan  slaid powerpoint tentang maksud rukun
solat.
2. Guru bersoal jawab tentang maksud rukun solat


1. Murid membaca pengertian solat secara kelas dan individu.

2. Murid menjawab soalan guru

.1. Murid membaca pengertian rukun secara kelas dan individu.
2. Murid mendengar penerangan guru.


1. Murid membaca maksud  rukun solat secara kelas dan individu.
2. Murid menjawab soalan guru.


Applikasi idea
( 5 minit )
Membezakan antara solat dan rukun solat
1. Guru menyedia-kan keratan kad untuk dilengkapi oleh murid secara berkumpulan.  
2. Guru meminta murid mengikut melengkapkan pengertian  solat dengan melekatkan kepingan kad di papan putih

1. Murid secara berkumpulan meletakkan keratan kad di papan putih bagi membezakan pengertian solat, rukun dan rukun solat

Refleksi /
Penutup
( 5 minit )
Aktiviti individu
- Melengkapkan pengertian solat, rukun dan rukun solat
1. Guru mengedar-kan lembaran kerja kepada semua murid..
2. Guru memeriksa kerja murid.

1. Murid menjawab soalan.
2. Murid menyerahkan  jawapan kepada guru.


Refleksi :
1.   9/10 orang murid dapat menjawab lembaran kerja mengenai pengertian solat, rukun dan
      rukun solat dengan betul.
2.   1/10 orang murid masih keliru membezakan pengertian solat dengan rukun solat semasa
       membuat latihan.  

No comments:

Post a Comment